Opbouw:
 
 De accommodatie waar alles op moet gebeuren is een hok van 6.00 x 2.00 mtr. verdeeld in een  
 afdeling van 2.00 x 1.90 mtr. waar 12 weduwnaars zijn gehuisvest deze zijn bestemd voor het  
 langere werk. De duiven die voor de overnacht bestemd zijn hoofdzakelijk van het soort  
 Batenburg via Dhr. A.P. Overwater (Strijen) en Marion Orgers en duiven van een stadgenoot  
 ( Bert. Prasing die duiven heeft van J. Schoemaker en Paul v/d Boogaard ).  
   
 In een afdeling van 1.50 x 1.90 mtr. dat plaats bied voor 9 weduwnaars die bestemd zijn voor  
 het kortere werk en voeren allemaal hoofdzakelijk het bloed van de "900".  
   
 In de andere afdeling van 2.00 x 1.90 mtr. wat uit twee delen bestaat daar zijn een paar  
 kweekkoppels en de weduweduivinnen gehuisvest voor dit deel staat ook nog een  
 ren van 1.00 x 1.50 mtr.  
   
 Verder staat naast de woning nog een hok van 1.60 mtr. breed en 2.40 mtr diep met een open   
 voorfront wat op het oosten gericht staat en plaats bied  voor 25 jonge duiven.